[Edison in the Holy Land]

1903
[Edison in the Holy Land]

[האחיים לומייר בארץ הקודש: פלשתינה 1896]

1896
[האחיים לומייר בארץ הקודש: פלשתינה 1896]

[קרן היסוד ירושלים]

תאריך לא ידוע
[קרן היסוד ירושלים]

אביב בגליל

פרד דונקל
אביב בגליל חינם

הר הצופים לפני 1948

תאריך לא ידוע
הר הצופים לפני 1948

חיי היהודים בארץ ישראל

נוח סוקולובסקי
חיי היהודים  בארץ ישראל חינם

יום אחד בדגניה

1937
יום אחד בדגניה

עבודה

הלמר לרסקי
עבודה להזמנה

פלשתינה

לא ידוע
פלשתינה חינם

שיבת ציון

יעקב בן דב
שיבת ציון חינם