יומן ירושלים - רכוש ציבורי

תאריך לא ידוע
יומן ירושלים - רכוש ציבורי

יומן ירושלים מס' 1

1968
יומן ירושלים מס’ 1

יומן ירושלים מס' 10

1970
יומן ירושלים מס’ 10

יומן ירושלים מס' 11

1970
יומן ירושלים מס’ 11

יומן ירושלים מס' 12

1970
יומן ירושלים מס’ 12

יומן ירושלים מס' 13

1970
יומן ירושלים מס’ 13

יומן ירושלים מס' 14

1971
יומן ירושלים מס’ 14

יומן ירושלים מס' 15

1971
יומן ירושלים מס’ 15

יומן ירושלים מס' 16

1971
יומן ירושלים מס’ 16

יומן ירושלים מס' 17

1972
יומן ירושלים מס’ 17

יומן ירושלים מס' 18

1972
יומן ירושלים מס’ 18

יומן ירושלים מס' 19

1973
יומן ירושלים מס’ 19

יומן ירושלים מס' 2

1968
יומן ירושלים מס’ 2

יומן ירושלים מס' 20

1973
יומן ירושלים מס’ 20

יומן ירושלים מס' 21

1973
יומן ירושלים מס’ 21

יומן ירושלים מס' 22

1974
יומן ירושלים מס’ 22

יומן ירושלים מס' 23

1981
יומן ירושלים מס’ 23

יומן ירושלים מס' 24

1981
יומן ירושלים מס’ 24

יומן ירושלים מס' 25

1983
יומן ירושלים מס’ 25

יומן ירושלים מס' 3

1969
יומן ירושלים מס’ 3

יומן ירושלים מס' 4

1969
יומן ירושלים מס’ 4

יומן ירושלים מס' 5

1969
יומן ירושלים מס’ 5

יומן ירושלים מס' 6

1969
יומן ירושלים מס’ 6

יומן ירושלים מס' 7

1969
יומן ירושלים מס’ 7

יומן ירושלים מס' 8

1969
יומן ירושלים מס’ 8

יומן ירושלים מס' 9

1969
יומן ירושלים מס’ 9