סיפור קיץ

שמואל פלג חיימוביץ'
סיפור קיץ להזמנה

כביש ללא מוצא

יקי יושע
כביש ללא מוצא להזמנה