תופרת הכנפיים

עפרה שראל קורן
תופרת הכנפיים להזמנה