שתי דקות ללא תקווה

עמוס קינן
שתי דקות ללא תקווה חינם