הבו בנות לאילת

נתן אקסלרוד, ליאו פילר
הבו בנות לאילת חינם

הם היו עשרה

ברוך דינר
הם היו עשרה להזמנה