המסחאים

מיכה שגריר, יכין הירש
המסחאים חינם English Subtitles