הבלתי קרואה

מיכל פיק חמו
הבלתי קרואה חינם

בורא המילים: אליעזר בן־יהודה

אלי כהן
בורא המילים: אליעזר בן־יהודה חינם

מלכה לב אדום

אתגר קרת, רן טל
מלכה לב אדום חינם