שחור

שמואל הספרי
שחור להזמנה

האסיסטנט של אלוהים

ברוך דינר
האסיסטנט של אלוהים חינם

צור הדסים

גדעון קולירין
צור הדסים להזמנה