בגלל המלחמה ההיא

אורנה בן־דור ניב
בגלל המלחמה ההיא חינם