יומן גבע 272, 1962

שר האוצר לוי אשכול חוזר מישיבת משא ומתן של השוק האירופי החופשי בבריסל

1962
  • דירוג