אין ברירה

1949
  • דירוג
עלילת הסרט מתרחשת סביב עלייתו לקרקע של הישוב בית אשל בנגב, ויש בו מראות מהארץ ובעיקר מהנגב.