יומן כרמל II-235, מיום 17 באוגוסט, 1957

סילון גז באתר הקידוח בבארי

1957
  • דירוג