קומפוזיציה

1961
  • דירוג

קומפוזיציה – שלושה קטעים. לכל קטע מצורף תכליל תנועתי: 1. “תנועה מעגלית”. 2. תנועה סימולטנית. 3. “פיקסציה”.