[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #10]

1933
[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #10]

[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #1]

1949
[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #1]

[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #2]

תאריך לא ידוע
[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #2]

[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #3]

תאריך לא ידוע
[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #3]

[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #4]

תאריך לא ידוע
[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #4]

[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #5]

תאריך לא ידוע
[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #5]

[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #6]

1957
[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #6]

[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #7]

1962
[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #7]

[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #8]

1967
[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #8]

[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #9]

1960
[סרטים ביתיים משפחת אלכסנדר מרגוליס #9]