על פני נקודת הקבוץ המאוחד בנגב תש"ז

1947
  • Rate