הבו בנות לאילת

נתן אקסלרוד, ליאו פילר
הבו בנות לאילת חינם

שני קוני למל

ישראל בקר
שני קוני למל להזמנה

הזיקנה היא איפור

בלה ברעם
הזיקנה היא איפור חינם