מאיר בשבע תמונות

שמעון דותן
מאיר בשבע תמונות חינם