מיסטר קאירו

גיל לבנברג, איילת מנחמי, יורם הררי
מיסטר קאירו חינם