חיים זה חיים

מיכל בת-אדם
חיים זה חיים להזמנה

ריטה שם זמני

מיכל בת-אדם
ריטה שם זמני להזמנה