זוהי סדום

ג'ולי שלז
זוהי סדום חינם

פעמונים צלצלו לרוזה

עפרה אברמוב
פעמונים צלצלו לרוזה חינם