שפם

יששכר וישניא
שפם חינם

שחור

שמואל הספרי
שחור להזמנה English Subtitles