הבו בנות לאילת

נתן אקסלרוד, ליאו פילר
הבו בנות לאילת חינם

מאיר בשבע תמונות

שמעון דותן
מאיר בשבע תמונות חינם