לחיים חדשים [גרסת 1935]

יהודה להמן
לחיים חדשים [גרסת 1935] חינם