נשאתי עיניי אל ירדן

וים ון ליר
נשאתי עיניי אל ירדן חינם English Subtitles