ולקחת לך אישה

רונית אלקבץ, שלומי אלקבץ
ולקחת לך אישה להזמנה