הבו בנות לאילת

נתן אקסלרוד, ליאו פילר
הבו בנות לאילת חינם

הצד השני

ברוך דינר
הצד השני להזמנה