שני קוני למל

ישראל בקר
שני קוני למל להזמנה

הזיקנה היא איפור

בלה ברעם
הזיקנה היא איפור חינם