שלום, תפילת הדרך

יקי יושע
שלום, תפילת הדרך להזמנה

לאט יותר

אברהם הפנר
לאט יותר להזמנה