האסיסטנט של אלוהים

ברוך דינר
האסיסטנט של אלוהים חינם

אשה זרה

מיכל בת-אדם
אשה זרה להזמנה