קליטה הלכה למעשה

1974
  • דירוג

הסרט מציג את קשיי קליטתם בארץ של ילדים שעלו לישראל זה מכבר ולומדים בבית הספר “שלמון” בראשון לציון. בבית הספר לומדים העולים החדשים לצד ילידי הארץ, והסרט מתאר את הנתק שקיים בין שתי קבוצות הילדים, והקושי החברתי שחווים העולים ביצירת קשרים עם בני גילם הצברים. “אני חושב שישראלים אין להם סבלנות בשבילנו” מבחין אחד הילדים העולים, ובראיונות לאורך הסרט חושפים הילדים בכנות נוגעת ללב את קשייהם. באמצעות הראיונות מעמיד הסרט שני מחנות זה מול זה: נדמה שהילדים הצברים מדברים בשבח הקבוצה, האחידות, והוצאת החריג מחוץ לקבוצה, בעוד הילדים העולים מבקשים קבלה וסבלנות. כמו שאומרת הילדה ז’ניה “מבחינתי קליטה זה שישראלים יבינו אותנו גם אם אנחנו לא מתנהגים בדיוק כמוהם”.

אישים בקטע: