ושבו בנים לגבולם

1926
  • דירוג
החיים בארץ ישראל תחת המנדט הבריטי, 1926.