תערוכה של מגזרות נייר של האמן משה רייפר – ארכיון הסרטים הישראלי – סינמטק ירושלים

Artist Moshe Piper Creates with Paper Cutouts

The artist Moshe Piper, a member of Kibbutz Yagur, creates paper cutouts in his spare time. He cuts the paper and produces artwork, which is on display at an exhibition at Beit Sokolov in Tel Aviv.