ריקודים מסורתיים של יהודי קורדיסטן

Traditional Dances of Kurdistan Jews

1954
  • Rate
Traditional Kurdistani Jews’ traditional dancing.