יומן גבע 406, 1968

ראש הממשלה לוי אשכול עורך ביקור רשמי בלונדון

1968
  • דירוג