General Allenby’s Entry into Jerusalem

כניסת הגנרל אלנבי לירושלים

1917
  • דירוג

תיעוד היסטורי של כניסת הגנרל אדמונד אלנבי לירושלים ב-11 בדצמבר של שנת 1917. ירושלים נפלה לידי הבריטים יומיים קודם לכן בכניעה מאולתרת. במהלך האירוע הטקסי יותר, נכנס אלנבי אל העיר מבעד לשער יפו בהליכה רגלית (״כצליין ולא ככובש״, על מנת להעניק תחושת בטחון לאוכלוסייה המקומית). הוא נושא נאום בפני תושבי העיר משער המצודה ונפגש עם נציגי הקהילות הדתיות השונות. הסרטון מסתיים בתיעוד של תנועת ההולכים והשבים מחוץ לשער יפו, על מלבושיהם המגוונים.

אישים בקטע:

אולי יעניין אותך גם...