יומן כרמל II-263, מיום 21 בספטמבר, 1958

1958
  • דירוג