יומן כרמל II-153, מיום 17 ביולי, 1954

מרכזיית טלפונים לעיוורים

1954
  • דירוג