יומן כרמל II-138, מיום 2 בינואר, 1954

סטודנטים מקהיר חוזרים למצרים

1954
  • דירוג