יומן כרמל II-132, מיום 9 באוקטובר, 1953

1953
  • דירוג