יומן כרמל II-127, מיום 1 באוגוסט, 1953

1953
  • דירוג