יומן כרמל II-113, מיום 16 בינואר, 1953

1953
  • דירוג