יומן כרמל II-007, מיום 13 בנובמבר, 1948

1948
  • דירוג