יומן כרמל I-156, מיום 1 באוקטובר, 1938

1938
  • דירוג