יומן כרמל I-127, מיום 2 בפברואר, 1938

1938
  • דירוג