יומן כרמל I-123, מיום 24 בינואר, 1938

1938
  • דירוג