יומן כרמל I-120, מיום 9 בינואר, 1938

1938
  • דירוג