מולדת [043]: בנין הסוכנות היהודית

ביתנים של ארגונים שונים ביריד המזרח

תאריך לא ידוע
  • דירוג