יומן כרמל I-197, מיום 10 בספטמבר, 1939

1939
  • דירוג