יומן כרמל I-191, מיום 19 באוגוסט, 1939

1939
  • דירוג